jak pracujeme

 • Úvodní
  schůzka

  Při první schůzce zájemce seznámíme s pravidly a funkčností tajného hosta. Hlavní body schůzky:

  nastavení očekávání zájemce od poskytované služby

  seznámení se s pravidly obsluhy provozovny

  zadání pro vstupní kontrolu

 • Vstupní kontrola
  provozovny

  tato kontrola probíhá především z důvodu seznámení s prostředím provozovny a jako podklad pro úpravu hodnotícího formuláře.

  Po provedení kontroly je zájemce seznámen s výsledkem při osobní schůzce

  prvotní analýza stavu servisu provozovny

 • Návrh
  spolupráce

  v případě zájmu o službu je potřeba domluvit níže uvedené:

  úpravy v hodnotícím formuláři dle navržených změn

  stanovení četnosti provádění kontrol

  pravidla pro zasílání speciálních požadavků

  postup předávání výsledků z provedených kontrol

  způsob vyúčtování služby

 • Realizace
  kontrolních
  návštěv

  Po odsouhlasení podmínek spolupráce probíhají pravidelné kontroly

  na výsledky kontrol navazujeme poradenstvím ke zjištěným nedostatkům

Uvažujete o našich službách? Kontaktujte nás... Sjednat schůzku

Služby již od 2000Kč / měs.