služby

Mystery
shopping

Ke kontrolám (service-scan) přistupujeme velice osobně. Vždy se snažíme naše zkušenosti přenášet na kontrolované provozy. Cesta ke kvalitnímu servisu nevede přes ojedinělou kontrolu, či jeden zápis z návštěvy. Pro dosažení úspěchu je zapotřebí propojit kvalitní výstupy se životem provozovny, vše souvisí se vším a my si toho jsme dobře vědomi.

Hodnotící
formuláře

Pro výstupy z kontrol používáme speciální formuláře, které Vám přináší jak technické(tedy dle manuálu provozovny), tak i velice citlivé subjektivní hodnocení hosta. Hodnocení servisu procentuelním vyjádřením úspěchu každé kontrolované oblasti získáváte rychlou a jasnou představu o silných a slabých stránkách Vaší provozovny.

Konzultace
a poradenství

Zpracujeme pro Vás kompletní řešení Mystery-shoppingu a to od návrhu frekvence služby tajného hosta, presentace výsledků, systému zadání speciálních kontrol, následné programy pro odstranění zjištěných nedostatků v provozovně.

Celorepublikové
pokrytí služeb

Naše služby je možné využívat v každém místě České republiky, dokonce jsme schopni provádět kontroly i mimo území naší republiky. Vzhledem k dlouholetému působení v gastronomii jsme si vytvořili širokou síť zkušených agentů, kteří jsou Vám plně k dispozici.

Agent
/ tajný host

Disponujeme širokou základnou tajných hostů (mystery shoppers) s působností po celé České republice a profilem odpovídajícím reálným zákazníkům Vaší provozovny. Proto je riziko odhalení našich tajných hostů minimální. Na Váš provoz nejsou vysílání žádní agenturní brigádníci, ani absolventi rychlokurzů, ale lidé s letitou zkušeností v oboru, kteří jsou dobře obeznámeni s problematikou gastronomie.

On-line
reporting

Kompletní výstupy z provedených návštěv jsou dostupné on-line. Reporty přizpůsobíme Vašim potřebám. Report zahrnuje detailní informace o průběhu jednotlivých návštěv, možnosti tisku výstupů v PDF a nastavení různých přístupových práv.

Vícejazyčné
kontroly

Pro získání komplexního obrazu o chování personálu k Vašim zákazníkům poskytujeme kontrolní návštěvy (service scan) v cizím jazyce. Provozovny se zahraniční klientelou kontrolujeme převážně v cizím jazyce, abychom docílili reálného obrazu o přístupu obsluhy a kvalitě poskytovaných služeb.

Audio video
záznamy

Výstupy z kontrol je možné doplnit audio, nebo video záznamem. Tyto výstupy je nutné legislativně ošetřit a správně interně komunikovat. Záznamy z kontrolních návštěv se provádí převážně u franchisových konceptů. Slouží převážně ke zpětné analýze a řešení sporných situací.

Kvalita
výstupů

Každý zápis z provedené návštěvy prochází dvojitou kontrolou. Vždy se ujistíme o splnění zadání, gramatické správnosti a případné nejasnosti znovu konzultujeme s agentem, který prováděl kontrolu. Do rukou se Vám dostávají pouze 100% výstupy.

 
 

Vzdělávání a školení – nastavení standardů

ŠKOLENÍ A TRÉNINK ZAMĚSTNANCŮ UBYTOVACÍCH A GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Hotel, restaurace a další ubytovací a gastronomické zařízení jsou tak dobré, jak dobří jsou jejich zaměstnanci. Kvalita služeb a samotných kontaktů zaměstnanec – host jsou v těchto zařízeních určujícím faktorem úspěchu a konkurenceschopnosti. O zaměstnance by tak mělo být postaráno podobně jako o hosty. Snižování cen ubytovacích, gastronomických a jiných služeb s cílem udržet jejich konkurenceschopnost je z pohledu budoucího rozvoje zařízení podstatně méně perspektivní, než zvyšování úrovně kvality služeb. A to rozhodně nejde bez kvalifikovaných a motivovaných pracovníků.

Spokojenost a udržitelnost zákazníka hotelu, restaurace apod. je na tom v důsledku přímo závislá.

PLÁNOVÁNÍ TRÉNINKŮ – nezbytnost pro efektivitu a smysl rozvoje zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v momentě, kdy má řešit již vzniklý problém, je jen důkazem nesystémové a neefektivní práce se svými zaměstnanci. Jedním z důvodů dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je případným problémům v kvalitě služeb předcházet a naopak vytvářet podmínky k pozitivnímu rozvoji celé společnosti.

Z tohoto důvodu je třeba v rámci personální práce aktivity dalšího vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců cíleně a systémově plánovat s využitím informací průběžných průzkumů potřeb a hodnocení zaměstnanců. Rozvoj zaměstnanců je pro společnost strategická záležitost, přičemž naplňování jejích cílů je předmětem hodnocení rozvoje celé společnosti.

KOHO ŠKOLIT – zvyšování úrovně znalostí a dovedností na všech úrovních

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců na jedné z organizačních úrovní hotelu, restaurace apod. může mít omezený dopad, pokud nově získané vědomosti a dovednosti budou narážet na již zaběhlé a „dostačující“ způsoby práce kolegů na vyšší nebo i nižší úrovni. Z praxe je například patrné, že trénink a rozvoj řadových zaměstnanců bez návaznosti na další rozvoj středního i vyššího managementu je plýtvání časem i penězi. Právě sofistikovaná podpora a usměrňování nově získaných dovedností je předpokladem úspěchu při jejich zavedení do každodenní praxe. Podobně to může platit i naopak. Systémově provázaný rozvoj pracovníků na jednotlivých organizačních úrovních je pak zárukou rychlého a viditelného návratu investic.

 

Uvažujete o našich službách? Kontaktujte nás... Sjednat schůzku

Služby již od 2000Kč / měs.